Laro design logo

Naše Služby

Našou silnou stránkou je výroba moderného minimalistického nábytku. Pri zhotovení týchto kusov nábytku vytvárame zákazníkom požadovanú náladu použitím inovatívnych riešení. Minimalistický štýl vytvára harmóniu používaním jednoduchých foriem a poriadku. Minimalistický štýl sa zdá byť jednoduchý až dovtedy, kým sa nezačneme vážne zaoberať zariadením nejakej konkrétnej miestnosti.

Podstatou tohto štýlu je vzdušné umiestnenie nábytku a priestranné prázdne ponechané priestory. Tento štýl je teda náročný na priestor. Dá sa síce použiť aj v malých bytoch, ale len za cenu kompromisov a starostlivého navrhovania. Aj v tomto Vám radi pomôžeme, aby sme drobnými vycibrenými trikmi dosiahli najželanejší celkový dojem.


Prehliadka

Prvý krok navrhovania sa uskutoční na základe údajov získaných (odmeraných) pri prehliadke. Je dôležité, aby pred začatím navrhovania a výroby bolo odborníkom preskúmané a vymerané dané miesto alebo miestnosť. Tým zabezpečíme, aby nábytok dokonale zapadol na plánované miesto.

Szolgáltatás

Navrhovanie

Pri vytváraní našich predmetov berúc ohľad na celkový súlad interiéru vytvárame formu a štruktúru, materiál a farbu úžitkových predmetov, nábytku, ako aj ich ozdobné a doplnkové prvky. Za veľmi dôležité považujeme dokonalé vypracovanie spájajúcich častí a ich presné zapasovanie. V záujme toho, aby sme dosiahli zodpovedajúci vizuálny zážitok a spokojnosť, vyhotovujeme naše návrhy v 3D vizualizácii, ktorá tým vytvára autentický obraz o umiestnení a vzhľade predmetov v skutočnosti.

Naše služby ponúkame v nasledujúcich oblastiach:


  • výroba kompletného zariadenia bytov a rodinných domov

  • výroba kancelárskeho nábytku

  • zhotovenie zariadenia reštaurácií a kaviarní

  • Výroba zariadenia do lekárskych ambulancií a salónov krásy

  • Výroba postelí


Referencie