Laro design logo

Naša adresa:

Okoličná na Ostrove 68, 946 13 Okoličná na Ostrove, Slovakia


Róbert Kondéprojekt manager

Tel: +421 948 089 948


Ľudovít Kondé

Tel: +421 948 183 291


Email: office@larodesign.sk


V prípade akejkoľvek otázky sa na nás obráťte s dôverou!s